Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 • Vabimo Vas  v program Ohranjevanja zdravja v Šport hotelu

  na Otočcu  od 26.8.2020 - 1. 9. 2020

   

   

  Program   Ohranjevanja zdravja bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno  s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS  na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena  na okrog 100 udeležencev. Pogoj za vključitev v program je poleg oddane prijave, opravljen preskus hoje na 2 km ali ustrezno zdravniško potrdilo. Zato prosimo  prijavljene člane, ki nam tega potrdila še niso posredovali naj to storijo čimprej. Za člane, ki iz opravičenih razlogov, preskusa hoje niso mogli opraviti, bo ta preskus opravljena na Otočcu.

 • Vabilo na delni Občni zbor

   

  Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS,  COVID 19 je tudi našem društvu povzročilnemalo nevšečnosti, saj smo morali zaradi pandemije preklicati prvotno predvideni Občni zbor. AJPES je odobril elektronsko oddajo zaključnih računov in poročil ter naknadno  potrjevanje na občnih zborih. Po drugi strani so  določila preventivne varnostne razdalje in omejitve zbiranja onemogočila »klasične« občne zbore in narekovala sprejemanje na delnih občnih zborih. Zato Vas ponovno vabimo na delni občni zbor,ki bo tokrat bližje štajerskim in prekmurskim članom.

   

 • Pozdravljeni

  Sporočamo, da je na voljo spletna različica publikacije Dr. Vinka Kambiča "Tudi brez grla je vredno živeti". Do spletne različice publikacije je možno dostopati preko spletne strani http://tudi-brez-grla-je-vredno-ziveti.dls-slo.si. Oblika in vsebina publikacije se bosta  posodabljali in dopoljnevali po potrebi.

  Lep pozdrav

   

 • Preklic predvidenega datuma sklica Občnega zbora DLS za leto 2019

  Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS izredne razmere, ki so nastopile zaradi pandemije korona virusa , sedaj že v večini držav sveta, so tudi v Sloveniji v zelo kratkem času eskalirale do varnostnih omejitev gibanja in zbiranja državljanov, ki jih v času priprave naših Obvestil še nismo mogli predvideti. Laringektomirani smo v vseh pogledih vladnih omejitev del kritične populacije zaradi tveganja dihanja skozi traheostomo, ostalih obolenj, starosti itd. Tako, da smo dolžni preklicati prejšnji predvideni datum Občnega zbora DLS na dan petek 27.3.2020. Nadzorni odbor je zaključni računa sicer že obravnaval, Občni zbor in ostali organi pa ga bodo sprejemali kasneje , ko bodo varnostne omejitve to omogočale. Takšno ravnaje je skladno z navodili, ki jih je invalidskim in humanitarnim posredoval AJPES, ki predvideva oddajo elektronskih poročil v predpisanih rokih izvedbo in potrjevanje na Občnih zborih , pa kasneje, ko bo to mogoče.

  Za IO DLS:

  Ivan Košak

  V Ljubljani, 20.3.2020

Za podporo pri dokumentaciji skrbi:

Dokumentacijo DLS podpira Dr.Explain

Ostale platforme Društva laringektomiranih Slovenije: