Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabilo na delni Občni zbor

 

Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS,  COVID 19 je tudi našem društvu povzročilnemalo nevšečnosti, saj smo morali zaradi pandemije preklicati prvotno predvideni Občni zbor. AJPES je odobril elektronsko oddajo zaključnih računov in poročil ter naknadno  potrjevanje na občnih zborih. Po drugi strani so  določila preventivne varnostne razdalje in omejitve zbiranja onemogočila »klasične« občne zbore in narekovala sprejemanje na delnih občnih zborih. Zato Vas ponovno vabimo na delni občni zbor,ki bo tokrat bližje štajerskim in prekmurskim članom.

 

Pozdravljeni

Sporočamo, da je na voljo spletna različica publikacije Dr. Vinka Kambiča "Tudi brez grla je vredno živeti". Do spletne različice publikacije je možno dostopati preko spletne strani http://tudi-brez-grla-je-vredno-ziveti.dls-slo.si. Oblika in vsebina publikacije se bosta  posodabljali in dopoljnevali po potrebi.

Lep pozdrav

 

Preklic predvidenega datuma sklica Občnega zbora DLS za leto 2019

Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS izredne razmere, ki so nastopile zaradi pandemije korona virusa , sedaj že v večini držav sveta, so tudi v Sloveniji v zelo kratkem času eskalirale do varnostnih omejitev gibanja in zbiranja državljanov, ki jih v času priprave naših Obvestil še nismo mogli predvideti. Laringektomirani smo v vseh pogledih vladnih omejitev del kritične populacije zaradi tveganja dihanja skozi traheostomo, ostalih obolenj, starosti itd. Tako, da smo dolžni preklicati prejšnji predvideni datum Občnega zbora DLS na dan petek 27.3.2020. Nadzorni odbor je zaključni računa sicer že obravnaval, Občni zbor in ostali organi pa ga bodo sprejemali kasneje , ko bodo varnostne omejitve to omogočale. Takšno ravnaje je skladno z navodili, ki jih je invalidskim in humanitarnim posredoval AJPES, ki predvideva oddajo elektronskih poročil v predpisanih rokih izvedbo in potrjevanje na Občnih zborih , pa kasneje, ko bo to mogoče.

Za IO DLS:

Ivan Košak

V Ljubljani, 20.3.2020

 

Članarina za leto 2020

 

 

Članarina za leto 2020 znaša za  :

 

 Člane                       12,00 EUR

 Podporne člane       25,00 EUR

 

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju,lahko naslovijo vlogo za oprostitev članarine.Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so mesečno v letu 2019 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije, oziroma za programe, opredeljene s sklepi IO DLS .

 

Članarino in podporno članarino lahko nakažete na:

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

     

              

                                                                                                          Izvršni odbor DLS

 

Pages