Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Preklic predvidenega datuma sklica Občnega Zbora DLS za leto 2019

Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS izredne razmere, ki so nastopile zaradi pandemije korona virusa , sedaj že v večini držav sveta, so tudi v Sloveniji v zelo kratkem času eskalirale do varnostnih omejitev gibanja in zbiranja državljanov, ki jih v času priprave naših Obvestil še nismo mogli predvideti. Laringektomirani smo v vseh pogledih vladnih omejitev del kritične populacije zaradi tveganja dihanja skozi traheostomo, ostalih obolenj, starosti itd. Tako, da smo dolžni preklicati prejšnji predvideni datum Občnega zbora DLS na dan petek 27.3.2020. Nadzorni odbor je zaključni računa sicer že obravnaval, Občni zbor in ostali organi pa ga bodo sprejemali kasneje , ko bodo varnostne omejitve to omogočale. Takšno ravnaje je skladno z navodili, ki jih je invalidskim in humanitarnim posredoval AJPES, ki predvideva oddajo elektronskih poročil v predpisanih rokih izvedbo in potrjevanje na Občnih zborih , pa kasneje, ko bo to mogoče.

Za IO DLS:

Ivan Košak

V Ljubljani, 20.3.2020

 

Članarina za leto 2020

 

 

Članarina za leto 2020 znaša za  :

 

 Člane                       12,00 EUR

 Podporne člane       25,00 EUR

 

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju,lahko naslovijo vlogo za oprostitev članarine.Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so mesečno v letu 2019 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije, oziroma za programe, opredeljene s sklepi IO DLS .

 

Članarino in podporno članarino lahko nakažete na:

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

     

              

                                                                                                          Izvršni odbor DLS

 

Kratka predstavitev Društva larinektomiranih Slovenije v časopisu četrtne skupnosti Bežigrad. Predstavitev se nahaja na strani 6.
 

 

Društvo laringektoniranih Slovenije se je 31.5.2019 udeležilo iPAAC srečanja deležnikov in organizacij na področju obvladovanja raka.

 

Zapisnik srečanja si lahko preberete na povezavi:

http://prispevki.dls-slo.si/2019/06/19/ipaac-srecanje-deleznikov-obvladovanje-raka-v-eu-kako-naprej-ljubljana-31-maj-2019-zapisnik-srecanja/

Pages