Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Člani društva laringektomiranih so v povprečju starejši, prizadeti zaradi osnovne bolezni (raka na grlu), ter  posledic odstranitve grla (pogosti infekti zaradi vdihavanja premrzlega in neočiščenega zraka), so ljudje  rizične skupine nagnjeni k boleznim srca in ožilja, saj so negativni  dejavniki, ki so povzročili njihovo bolezen pogosto tudi najpogostejši vzroki tveganja za bolezni srca in ožilja.

 

Tudi samo zdravljenje z radioterapijo pušča pogosto negativne posledice zlasti na vratnem ožilju. Poleg  tega so posamezne raziskave pokazale, da ima več kot polovica laringektomiranih okrnjeno pljučno funkcijo in pri približno 30% se lahko celo razvijejo simptomi KOBP (kronične obstruktivne bolezni).

Laringektomirani predstavljajo torej segment prebivalstva, ki ga je potrebno  informirati  o zdravem načinu življenja in jih  motivirati  za  spremembo življenjskega sloga. V teku  programa  člane društva obveščamo  o pomenu telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog  in jih poskušamo vzpodbujati k redni telesni dejavnosti. Posamezne aktivnosti programa (vodna terapija, pohodništvo)  potekajo redno preko celega leta medtem, ko se  intenzivnejše telesne priprave navadno odvijajo na klimatskih lokacijah (Rogla, Bovec) ali v termalnih zdraviliščih (Lendava, Snovik, Radenci).

Vsem udeležencem se po potrebi, oziroma skladno z njihovimi interesi, razdelijo strokovna gradiva o izvajanju stretchinga in brošure za izvajanje primerne in varne individualne telesne vadbe. Na strnjenih pripravah se tečajniki  na osnovi telesnih zmogljivosti in interesov razdelijo v ustrezne skupine, v okviru katerih  se izvaja  telesna vadba. Vadba poteka po ustaljenem razporedu, ki se prične z jutranjim razgibanjem. Nakar sledijo v dopoldanskem času skupinsko organizirani pohodi in kolesarjenje. 

Potek: 

V popoldanskem času,  potekajo aktivnosti stretchinga, vodne terapije in druge rekreacijske športne aktivnosti. Med potekom programa  se vsakodnevno izvajajo tudi meritve krvnega tlaka vseh udeležencev. V okviru programa  običajno  pripravimo 1-2 predavanji. Udeleženci programa si običajno ogledajo tudi nekaj lokalnih, naravnih in kulturnih znamenitosti. Program se je zaključi s testom in meritvami motoričnih sposobnosti udeležencev programa, ki jih  opravijo strokovnjaki SV.

 

Najbolje telesno pripravljeni udeleženci se odpravijo še na 2-3 dnevni gorski pohod (Karavanke, Posočje, Logarska dolina).

 

Spodnja tabela prikazuje seznam opravljenih pohodov v obdobju med letoma 2010 in 2013.

Za izvajanje programa vodne terapije laringektomirani potrebuje posebno napravo (aparat za vodno terapijo), ki jo lahko uporabljajo le po opravljenem posebnem  tečaju, za katerega temeljne pogoje uporabe predpisuje sam proizvajalec.

 

 Iz organizacijskih razlogov,  se  ta del programa  odvija v  Ljubljani  ob prisotnosti fizioterapevta  in v PK Prekmurje v individualni obliki. V Ljubljani se skupinia srečuje enkrat tedensko v trajanju šolskega leta. 

Pogoj za udeležbo v  programu intenzivnejše telesne vadbe je opravljen test hoje na 2 km, ki ga organizirata Športna unija Slovenije in organizacija CINDI. Le manjši del udeležencev, z večjimi zdravstvenimi težavami,  se  v program vključi na osnovi potrdila osebnega zdravnika o nastalih zdravstvenih težavah.Direkten dostop do strani CINDI Slovenija.


 


 

Strokovni sodelavci skrbijo za izvajanje vseh ključnih aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Programa ohranjevanja zdravja.

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.