Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program obsega spoznavanje ustvarjanja na področju kulture, kulturno umetniških zvrsti, spoznavanje raznih oblik uporabne umetnosti in poskuse aktivnega udejstvovanja v njih, ogled razstav, kulturnih predstav, muzejev itd., sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturnih prireditev.

 

Laringektomirani se pogosto zapre vase, se izolira od zunanjega okolja, ter tako zgubi tudi stik s kulturnim dogajanjem. Zato skušamo s tem programom, laringektomiranim osebam približati vsaj del kulturnega udejstvovanja, kar predstavlja pomemben dejavnik povratka v normalno socialno okolje. Cilj programa je, da čim večje število laringektomiranih oseb in njihovih svojcev obiskuje kulturne prireditve in se v njih, glede na njihova nagnjenja, tudi aktivno udeležuje.

 

Redno udeleženke delavnic ročnih del  PK- Prekmurje tudi predstavijo svoje izdelke.

 

Delavnica ročnih del PK- Štajerske in Koroške je aktivna preko celega leta.

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.