Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 Društvo laringektomiranih Slovenije z avstrijsko zvezo laringektomiranih  sodeluje že več kot 20 let. Leta 2018 je bila delegacija Društva laringektomiranih Slovenije povabljena tudi na srečanje delegatov.

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.