Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabimo  vas na  občni zbor DLS, ki bo v torek 28. 3 . 2017 v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri.

 

 

Točke občnega zbora so:

1. Otvoritev Občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora :

           a. verifikacijske komisije

           b. zapisnikarja

           c. dveh overovateljev zapisnika

4. Podelitev priznanj jubilantom

      5. Poročilo predsednika o delu v 2015

6. Predlog zaključnega računa za leto 2015

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2015

8. Razprava o poročilih in glasovanje

9. Program dela DLS in finančni nart za leto 2016

10. Razno

 

Po zaključku Občnega zbora bomo organizirali še družabno srečanje.

 

Vabljeni !

Za IO:

Ivan Košak