Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabimo Vas  v program Ohranjevanja zdravja v Šport hotelu

na Otočcu  od 26.8.2020 - 1. 9. 2020

 

 

Program   Ohranjevanja zdravja bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno  s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS  na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena  na okrog 100 udeležencev. Pogoj za vključitev v program je poleg oddane prijave, opravljen preskus hoje na 2 km ali ustrezno zdravniško potrdilo. Zato prosimo  prijavljene člane, ki nam tega potrdila še niso posredovali naj to storijo čimprej. Za člane, ki iz opravičenih razlogov, preskusa hoje niso mogli opraviti, bo ta preskus opravljena na Otočcu.

 Pri vključevanju v program  imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da bo število udeležencev preseglo imenovano omejitev se bo  izbor vršil na podlagi izpolnjenih zgoraj opisanih pogojev in na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo:datum prijave, socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd. Ker letos kotizacija obsega tudi opcijo 2 avtobusnih prevozov (če bo seveda dovolj interesentov), ki bosta predvidoma štartala iz smeri Prekmurja (v podobni smeri kot za program Psihosocialne rehabilitacije) in Gorenjske, Z namenom, da bi čim bolje pripravili program Vas prosimo, da čim prej potrdite svojo udeležbo oziroma vplačate predlagano kotizacijo, za katero je skrajni rok 7.8.2020. Nakazilo izvršite na transakcijski račun DLS: SI56 6100 0000 1418 487 z navedbo namena nakazila : vaše ime in priimek –za program O.Z.

 

 Kotizacija za Šport hotel na Otočcu  od

26.8.- 1. 9. 2020

 Kotizacija pokriva 6 polpenzionov po osebi, kopanje v termalnih bazeni,  uporaba kopalnega plašča itd. Če bo dovolj interesentov bosta organizirana 2 avtobusa iz smeri Murske Sobote in drugi iz smeri Gorenjske. Program bomo pričeli 26.8.2019 s prihodom v hotel med 14. in 17. uro.

 

Kotizacija  pokriva polpenzion po osebi:

 

                                                           Dvoposteljna                           Enoposteljna

                                                                  soba                                   soba

 

Člani in spremljevalci                                   95 eur                                  190 eur

                           

Podporni člani                                          170 eur                                  290  eur

 

 Ostali                                                      320 eur                                  400 eur

 

Program ponuja še možnosti: rekreativnih pohodov, nordijsko hojo,hidrogimnastiko, kolesarjenje, rekreativne igre itd.

                                                                                                                   Org. vodja programa:

                                                                                                                     

                                                                                                                        Ivan Košak

Lj. 24.7.2020

Dodatek- obračun in plačilo kotizacije za  program Ohranjevanje zdravja Otočec 2020 s pomočjo državnega voucherja

Obračun in plačilo kotizacije s pomočjo državnega voucherja zaradi delnega plačila v gotovini zaplete postopek obračuna DLS, ter  tudi hotela in zanj smo se odločili, da čim bolj pomagamo našim članom. Trenutno je najbolj pomembno, da tisti člani, ki želijo uporabiti državni voucher za plačilo kotizacije to posebej zapišejo na podpisani prijavnici. Pri unovčitvi voucherja morate imeti s seboj osebno izkaznico in davčno številko in manjši znesek je potrebno poravnati v gotovini. Kolikšen bo ta znesek ? Ali je nujna obvezna poravnava v gotovini vas bomo obvestili naknadno.

                                                                    Organizacijski vodja programa:

                                                                                   Ivan Košak