Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS

 

ki bo v sredo, 30. 3. 2022, v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani,

z začetkom ob 10. uri

 

1 Otvoritev Občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora:

          a. verifikacijske komisije

          b. zapisnikarja

         c. dveh overovateljev zapisnika

4. Podelitev priznanj jubilantom

      5. Poročilo predsednika o delu v 2021

6. Predlog zaključnega računa za leto 2021

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021

8. Razprava o poročilih in glasovanje

9. Program dela DLS in finančni načrt za leto 2022

10. Razno

 

Po zaključku Občnega zbora bomo pripravili še družabno srečanje.

 

                                                                                                                     Vabljeni!                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                              Za IO: Ivan Košak

 

 

 

        

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.