Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Vabimo vas v Program psihosocialne rehabilitacije v hotelu Albamaris

v Biogradu na moru od 23. 6. 2018 - 30. 6. 2018

Program psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 90 udeležencev . Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd.

 

, ,

VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS

 

ki bo v sredo 28. 3 . 2018 v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani

s pričetkom ob 10. uri

 

Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v skupino za samopomoč, ki je v kletnih prostorih ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi predstavnika društva laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M.Kristan.

Skupina se zbere vsak torek , ob 11.uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom mag.Petre Bavčar, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. in logopedinja Rozalija Kušar.

Izvršni Odbor DLS je na 7. seji, dne 27.12.2017 sprejel sklep, da se članarina za leto 2018 ne spremeni in ostanejo zneski :

 

Člani 10,00 EUR

Podporni člani 22,00 EUR

 

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v letu 2017 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

 

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

 

Izvršni odbor DLS

Pages