Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v skupino za samopomoč, ki je v kletnih prostorih ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi predstavnika društva laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M.Kristan.

Skupina se zbere vsak torek , ob 11.uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom mag.Petre Bavčar, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. in logopedinja Rozalija Kušar.

Izvršni Odbor DLS je na 7. seji, dne 27.12.2017 sprejel sklep, da se članarina za leto 2018 ne spremeni in ostanejo zneski :

 

Člani 10,00 EUR

Podporni člani 22,00 EUR

 

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v letu 2017 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

 

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

 

Izvršni odbor DLS

Pozdravljeni

G. Branko Bubnič nam je posredoval video letošnjega tečaja govora. Video si lahko ogledate na povezavi:

http://www.dls-slo.si/sl/tecaj_govora

Vabimo  vas na  občni zbor DLS, ki bo v torek 28. 3 . 2017 v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri.

 

 

Pages