Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laringektomija – odstranitev grla, je domala za vsakega bolnika sorazmerno zahteven operativni poseg, s kompleksnimi posledicami za katerega se zdravniki in bolnik praviloma odločajo, ko soočeni z diagnozo rak grla, rešujejo življenje. Zato takšna odločitev ni lahka.

 

Z namenom, da bi bolniku  predstavili posledice posega in mu nakazali način življenja po končani rehabilitaciji, ter olajšali odločitev za največkrat nujno operacijo,  organiziramo v soglasju z zdravstvenim osebjem klinike, razgovore z bolnikom in po potrebi tudi z njegovimi najožjimi svojci.

Takšne razgovore  opravljajo za to posebej določeni prostovoljci, vsestransko dobro rehabilitirani člani DLS, da bi prizadete bolnike  opogumili in jim vlili novega upanja, jim skušamo na krajših srečanjih predstaviti vlogo društva DLS, njegove programe, način delovanja, ter  organiziranja in nagovoriti laringektomiranega in njegove svojce, da se pričnejo aktivno vključevati v dejavnosti društva.
 

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.