Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program preprečuje procese socialne izključenosti, ki so pri laringektomiranih veliko pogostejši kot pri "normalni" populaciji, hkrati  pospešuje izmenjavo izkušenj in spodbuja razvoj organiziranih oblik samopomoči laringektomiranim.

 

 Dosedanje izkušnje kažejo, da je bila včasih udeležba na izletu ali srečanju odločilna za nadaljnji ugoden potek resocializacije laringektomiranega. S tem programom poskušamo, s pomočjo neposrednega stika predstavnikov društva s prizadetim, ob pomoči strokovnih delavcev, ki so v stiku z laringektomiranim (socialni delavci, psiholog, medicinsko osebje v ZD in na ORL klinikah) nagovoriti laringektomiranega in njegovega zakonca, da se prične vključevati v dejavnosti društva.

 

Letna srečanja so že dolgoletna tradicija društva.

 

Pogosto je udeležba na pohodu ali izletu povod za včanitev v društvo.

 

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.