Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prijavnica za članstvo :

Podpisani z vpisom osebnih podatkov izražam
svojo voljo po včlanitvi v Društvo
laringektomiranih Slovenije.Hkrati izjavljam, da
sprejemam statut društva in bom spoštoval
določila, ki jih nalaga članom društva.

Prijavnica za Program ohranjevanja
zdravja

 
Za udeležbo na Programu ohranjevanja zdravja
je potrebno pridobiti zdravniško potrdilo oziroma 
uspešno opraviti 2 km dolg test hoje,ki ga izvaja 
organizacija CINDI.

S podpisom potrjujem, da se bom Programa
ohranjevanja zdravja udeležil/a na lastno
odgovornost in bom prisostoval/a obveznim
predavanjem, ter sodeloval/a pri izbirnih
temah v sklopu programa. 

Na avtobus bom vstopil (obkroži ustrezno) :

S podpisom potrjujem, da se bom Programa
psihosocialnerehabilitacije udeležil/a na lastno
odgovornost in bom prisostoval/a obveznim
predavanjem, ter sodeloval/a pri izbirnih temah
v sklopu programa. 

Naročilo tablice :

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.