Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zaradi geografske razpršenosti članstva po vsej Sloveniji je društvo organizirano v 19 sekcij - poverjeništev, v katera so vključeni vsi člani društva in njihovi svojci. Mrežo prostovoljcev  sestavljajo dobro rehabilitirani člani, ki  izpolnjujejo posebne pogoje zanjo in so opravili ustrezen  izobraževalni tečaj.

 

 Naloga poverjenika - prostovoljca je: obiskovanje članov, razgovor z njimi  in svojci, spodbujanje, svetovanje v okviru pristojnosti,  seznanjanje člana z delovanjem društva, ter navezovanje stikov z laringektomiranimi, ki še niso vključeni v društvo in njihovo osveščanje.

 

Delovanje mreže prostovoljcev je za društvo izredno pomembno tudi zaradi tega, ker niso redki primeri, ko laringektomirani vzpostavi prvi stik z društvom, ravno preko srečanja s prostovoljcem. Pogosto prostovoljci pomagajo tudi pri obvladovanju nadomestnega govora in oblikujejo predloge za udeležbo članov v tečajih nadomestnega govora in drugih društvenih programih.

 

Poleg tega,  poverjeniki - prostovoljci  tudi evidentirajo probleme in socialne stiske, ter poskušajo pomagati z nasveti in v kritičnih primerih oblikujejo predloge IO za odobritev enkratne socialne pomoči.

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.