Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Večina laringektomiranih živi, zaradi posledic zdravljenja bolezni, predvsem pa zaradi negotovosti o uspešnosti zdravljenja, pod stalnim močnim stresom, ki pogosto  povzroča depresijo, apatičnost in umik v osamo, saj se morebitna uspešnost zdravljenja  pri laringektomiji izkaže šele v daljšem časovnem razdobju - nekaj let.

 

Velikokrat laringektomiranim pri tem ne morejo pomagati niti svojci, zato jim je pomoč društva, ter njegovih že dobro rehabilitiranih članov, ob sodelovanju ustreznih strokovnjakov,  še kako pomembna. Za učinkovito in celovito psihosocialno rehabilitacijo je pomemben  splet permanentnih  aktivnosti na vseh družbenih področjih (socialnem, športno rekreativnem, kulturnem, itd.). Program se navadno izvaja v času poletne predsezone in traja teden dni. Aktivnosti se izvajajo  po skupinah, v posebnih primerih tudi individualno, še posebej ko gre za pogovor udeleženca z zdravnikom, psihologom ali drugimi strokovnimi sodelavci.

 

Dnevne aktivnosti programa potekajo po ustaljenem urniku in se začnejo  z jutranjim razgibavanjem, ki mu sledijo meritve krvnega pritiska in morebitni razgovori s psihologom ali zdravnikom. Dopoldanske aktivnosti se nadaljujejo s skupinskim pohodi, kolesarjenjem in delavnicami (foto delavnica, kreativne delavnice itd.).

 

Popoldanske dejavnosti  obsegajo športne aktivnosti: pikado, balinanje, bližanje, badminton, vodna aerobika, plavanje in ostale interesne dejavnosti( stretchinga,vaje tehnik sproščanja, itd.). Večeri obsegajo družabne aktivnosti in druženje.
 

Strokovni sodelavci skrbijo za izvajanje vseh ključnih aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Programa psihosocialne rehabilitacije.

 

Kolesarjenje se je izkazalo za zelo primerno kombinacijo druženja in telesne vadbe laringektomiranih.

 

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.