Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Članarine v 2022

Člane DLS obveščamo, da letna višina članarine ostaja za leto 2022 enaka kot v 2021 in znaša za:

-laringektomirane 12 eur

za podporne člane (partnerji in sorodniki laringektomiranih) pa 25 eur

V postavko namen vpišite: članarina, svoje ali partnerjevo ime in priimek, da bomo vedeli za kakšen namen in katere osebe gre. Transakcijski račun Društva laringektomiranih Slovenije: SI56 6100 0000 1418 487 .

Za IO DLS: Ivan Košak

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.