Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CEL povezuje evropske zveze in društva laringektomiranih v konfederacijo in pospešuje izmenjavo: najnovejših spoznanj medicinske stroke, zgledov dobre prakse rehabilitacijskih programov, prispeva k razvoju tehnik samopomoči, ter z organizacijo skupnih srečanj krepi mednarodno sodelovanje.

Bonn 2013: Seja direktoriuma ( Foto: S.Fösges )Potsdam 2014 : Pred zasedanjem direktoriuma ( Foto: I.Košak)Potsdam 2014: Skupščina nemške zveze laringektomiranih ( Foto: I.Košak)Radenci 2014: Silke Fösges, "pisarna" C.E.L.-a ( Foto: Č.Košak)
Bonn 2013: Generalni sekretar Erwin Neumann stoji (Foto: S.Fösges)Potsdam 2014 : Glasovanje ( Foto: I.Košak)Potsdam 2014: Predstavnik organizacije Die deutsche Krebshilfe podeljuje priznanje Walterju Kubitzi,  predsedniku C.E.L-a ( Foto: I. Košak)Radenci 2014: Pri predavanju ( Foto: Č.Košak)
Potsdam 2014 . Seja direktoriuma ( Foto: I.Košak) Potsdam 2014: Pred skupščino nemške zveze laringektomiranih ( Foto: I.Košak) Potsdam 2014: Med odmorom ( Foto: I.Košak) Radenci 2014: Sekretarka C.E.L-a Silke Fösges, logopedinja Hrvaškega društva laringektomiranih Tamara Živkovič, podpredsednik C.E.L.-a Werner Semeniuk ter častni predsednik društva laringektomiranih Slovenije Slavko Ribaš ( Foto: Č.Košak)
Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.