Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
1 post / 0 new
admin
admin's picture
Članarina za leto 2014

Članarina za leto 2014   

            
Izvršni odbor DLS je na 11. seji, dne 6.1.2014 sprejel sklep, s katerim je 
 določil višino članarine za leto 2014  za :

člane                      10,00 EUR

 podporne člane     22,00 EUR

Za laringektomirane člane v težjem socialnem položaju ki bodo društvu

 predložili potrdilo, da mesečno v letu 2014 prejemajo dohodke enake ali

nižje od 460 eur, pa bi hkrati želeli biti oproščeni članarine, morajo na

 Izvršni odbor društva nasloviti posebno prošnjo za oprostitev članarine.

                                       Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487
                                                                                                                                                                                   

                                                                                    Izvršni odbor DLS