Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
1 post / 0 new
admin
admin's picture
Predložitev potrdil o višini mesečnih prejemkov

Vabilo za predložitev potrdil o višini mesečni prejemkov

 


V skladu z  8. sklepom 11. seje Izvršnega odbora Društva laringektomiranih 

Slovenije z dne 6 .1. 2014 pozivamo tiste laringektomirane člane, ki mesečno

prejemajo manj kot 460 eur, pa bi si želeli ugodnejšo obravnavo (nižje plačilo

kotizacije) pri udeležbi v posameznih programih, da na sedež društva najkasneje

do konca meseca februarja 2014 posredujejo fotokopijo potrdila o višini  mesečnih

prejemkov (obvestilo Pokojninskega zavoda o izvršenem nakazilu ali drugo

verodostojno potrdilo). Poudarjamo, da je  konec meseca februarja 2014 skrajni

rok, po katerem prispelih potrdil ne bomo več mogli upoštevati pri načrtovanju

kotizacij za leto 2014, oziroma bomo upoštevali le tista potrdila, ki bi jih predložili

laringektomirani člani , ki so se v  letu 2014 prvič včlanili v društvo. Na osnovi

zbranih potrdil, bo poskušal Izvršni odbor društva v skladu z obstoječimi

finančnimi možnostmi, za  socialno   šibkejše laringektomirane člane  načrtovati

plačilo nižje kotizacije predvsem za programa Psihosocialne rehabilitacije in

Ohranjevanja zdravja.
                                                                                                                                  
                                                                                             Predsednik DLS:         

                                                                                             Ivan Košak