Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
1 post / 0 new
admin
admin's picture
Vabilo na občni zbor 2016

VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS

 

ki bo v torek 29. 3 . 2016 v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani

s pričetkom ob 10. uri

 

1. Otvoritev Občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora :

           a. verifikacijske komisije

           b. zapisnikarja

           c. dveh overovateljev zapisnika

4. Podelitev priznanj jubilantom

      5. Poročilo predsednika o delu v 2015

6. Predlog zaključnega računa za leto 2015

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2015

8. Razprava o poročilih in glasovanje

9. Program dela DLS in finančni nart za leto 2016

10. Razno

 

Po zaključku Občnega zbora bomo organizirali še družabno srečanje.

 

Vabljeni !

Za IO:

Ivan Košak