Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
1 post / 0 new
Danilo
Danilo's picture
Predvideni termini PK za leto 2018

Naše člane in podporne člane obveščam s predvidenimi termini naših srečanj v letu 2018:

  • 7. april                 KOROŠKA - Pohod z ogledom jame Huda luknja
  • 5. maj                  Pohod s piknikom na Celjskem območju
  • 2. junij                 Tradicionalni pohod s piknikom na Farovcu
  • 14. julij                Framski ribniki - pohod s piknikom
  • 18. avgust            Pohod s piknikom na Celjskem območju
  • 20.oktober       Rače - pohod kostanjevim piknnikom
  • 15. december       prednovoletno srečanje

Kot že napisano, so to samo predvideni termini.

Za točne datume, pa boste tako kot zmeraj, sproti in pravočasno obveščeni.

Za PK Štajerska in Koroška

Danilo Papež