Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
1 post / 0 new
admin
admin's picture
Članarina za leto 2018

Izvršni Odbor DLS je na 7. seji, dne 27.12.2017 sprejel sklep, da se članarina za leto 2018 ne spremeni in ostanejo zneski :

 

Člani 10,00 EUR

Podporni člani 22,00 EUR

 

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v letu 2017 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

 

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

 

Izvršni odbor DLS